Grandes emisores

Segundo os datos sobre a aplicación do Réxime Europeo de Comercio de Dereitos de Emisión (RCDE), as dez industrias con maiores emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI) lanzaron á atmosfera 4.421.005 toneladas durante 2021. Isto equivale ao 23,8% das emisións totais do país en 2020.

Catro das cinco industrias galegas máis prexudiciais para o clima pertencen ao sector enerxético fósilA central de ciclo combinado a gas fósil das Pontes (Endesa) e a refinaría de petróleo da Coruña (Repsol) encabezan a listaxe de grandes emisores.

A central de ciclo combinado a gas fósil de Sabón (Naturgy) ocupa o cuarto lugar. No quinto aparece a central de carbón das Pontes (Endesa), a maior fábrica galega de cambio climático entre a década de 1980 e 2020.

O sector químico está representado por tres industrias. Unha delas, a planta de alúmina de San Cibrao (Alcoa), foi a terceira maior emisora en 2021. Esta industria transforma bauxita importada de Guinea, abastecendo a planta de aluminio coa que forma un complexo industrial. Sumando as emisións das plantas de alúmina e aluminio, o complexo industrial de San Cibrao (Alcoa) foi o maior emisor de GEI en 2021.

As outras industrias do sector químico no top 10 de emisores son a planta de produción de gases industriais de Meicende (Air Liquide) e a planta de bioetanol de Teixeiro (Vertex Bioenergy). Esta produce, a partir de cereais importados, o biocombustíbel etanol (que se mestura coa gasolina auto) e o coproduto DDGS (Dried Distillers Grains with Solubles), usado en alimentación animal. Polo tanto, poderíase considerar unha industria enerxética.

Completan o top 10 a cementeira de Oural (Votorantim) e a fábrica de ferroaleacións de Dumbría (Xeal).

TOP 10 DE INDUSTRIAS EMISORAS DE GEI EN GALICIA (2021)
PosiciónIndustriaEmpresaSectorEmisións (toneladas)
1Central de gas fósil das PontesENDESAEnerxía 802.210
2 Refinaría de petróleo da CoruñaREPSOLEnerxía759.610
3Planta de alúmina de San Cibrao (Cervo)ALCOAQuímico646.733
4Central de gas fósil de Sabón (Arteixo)NATURGYEnerxía641.675
5 Central de carbón das PontesENDESAEnerxía520.748
6Planta de aluminio de San Cibrao (Cervo)ALCOAMetalurxia421.906
7 Planta de produción de gases industriais de Meicende (Arteixo)AIR LIQUIDEQuímico168.196
8Cementeira de Oural (Sarria)VOTORANTIMCemento163.168
9Fábrica de ferroaleacións de DumbríaXEALMetalurxia153.495
10Fábrica de bioetanol de Teixeiro (Curtis)VERTEX BIOENERGYQuímico143.301
Fonte: OGACLI a partir da Comisión Europea.

Na gráfica inserida máis abaixo pódese seguir a evolución das 10 maiores industrias emisoras en 2021 desde o ano 2013. Salienta a traxectoria da central de carbón das Pontes, cuxas emisións caeron en 2019-2021, paralelamente ao descenso abrupto da súa actividade.

Pola contra, as emisións das centrais de gas fósil seguiron unha traxectoria ascendente nos últimos anos. Con todo, non igualaron as das centrais de carbón das Pontes e Meirama (non incluída na gráfica por se desconectar en 2020). Iso é debido a que só tiveron que cubrir unha parte do oco deixado polo carbón na xeración eléctrica e a que son máis eficientes e menos intensivas en emisións de CO2. 

A central de gas das Pontes multiplicou por sete as súas emisións desde 2013, até situarse como a industria con máis impacto climático en 2021. As baixas emisións desta central en 2020 explícanse porque estivo parada durante a maior parte do ano, por causa de avarías e revisións

En 2021, como nas últimas catro décadas, a eléctrica Endesa volveu ser a maior empresa emisora de GEI en Galicia, con 1.322.958 toneladas. Xunto con Alcoa, foi a única que superou o limiar do millón de toneladas.

Repsol e  Naturgy foron responsábeis, respectivamente, de 759.603 e 641.675 toneladas de emisións territoriais.

Na contorna das 200.000 toneladas sitúanse a metalúrxica Xeal, con dúas fábricas de ferroaleacións (Dumbría e Cee), e a madeireira Finsa, esta por causa principalmente das centrais de coxeración que opera en diversos centros de produción que ten espallados polo país. As centrais de coxeración son unha parte pouco coñecida pero fundamental da transformación de enerxía fósil (ver datos sobre a industria enerxética fósil).

(Actualización: xuño de 2022).

Unidade

CO2 equivalente (CO2eq), que ten en conta a capacidade de xerar quecemento global dos GEI considerados, en relación ao principal deles, o dióxido de carbono (CO2).

Nota

Os GEI considerados no RCDE, de cuxa verificación de emisións proceden os datos, son o dióxido de carbono (CO2), os perfluorocarbonos (PFCs) na produción de aluminio e o óxido nitroso (N2O) na fabricación dalgúns produtos na industria química.

Fonte

Union Registry. Páxina web da Comisión Europea sobre o RCDE.