Home

Cara a neutralidade climática

¿Galicia está a reducir as súas emisións de gases causantes de cambio climático ao ritmo necesario?. A que distancia estamos de atinxir un sistema enerxético 100% renovábel?. Ofrecémosche os datos máis relevantes. E tamén contámoscho en poucas palabras.

Indicadores destacados

Emisións de GEI

-35,9 % en 2020 con respecto a 1990

Obxectivo 2030: -55%

Consumo enerxético

10,2 millóns de tep (2020)

Obxectivo 2030: 10,1 millóns de tep

Renovábeis

46,2% do consumo de enerxía final (2020)

Obxectivo 2030: 58%

Noticias

  • A transición eléctrica retrocede en Galicia durante 2022
    2022 está a ser un ano de retroceso na transición cara a un sistema eléctrico 100% renovábel en Galicia. A produción renovábel diminuíu un 35% nos nove primeiros meses deste ano en relación ao mesmo período de 2021, debido á seca e ao estancamento da potencia renovábel. Pola contra, a fósil medrou un 25%.
  • Piden á Xunta que deixe de co-organizar o premio literario de Repsol
    As organizacións ecoloxistas Amigas da Terra, Ecoloxistas en Acción e Greenpeace, xunto co Observatorio Galego da Acción Climática, denuncian nun manifesto a operación de “lavado verde” que supón o Premio de Narrativa Breve en lingua galega convocado por Repsol.
  • O Premio Narrativa Breve de Repsol é un exemplo claro de “greenwashing”
    Nun verán marcado polas consecuencias da crise climática, a petroleira Repsol, unha das súas maiores responsábeis, organizou, por décimo sexto ano, o Premio de Narrativa breve en lingua galega. Presentado en xuño, o fallo do xurado anunciouse para este mes de setembro. 

O Observatorio Galego da Acción Climática (OGACLI) é un observatorio cidadá crítico e independente para divulgar información sobre a transición enerxética e a acción climática.