A enerxía en Galicia

Nas seguintes páxinas preséntanse datos sobre a transformación e o consumo de enerxía en Galicia, baseados en fontes oficiais. Non se pon o foco só sobre a electricidade, apenas unha cuarta parte de toda a enerxía final obtida, senón tamén sobre o resto da enerxía final e sobre as materias primas enerxéticas (enerxía primaria).

Os niveis de consumo e a penetración das renovábeis, tanto no que se refire á enerxía primaria como á final, son chaves para avaliarmos a transición enerxética.

Tamén se abordan aspectos relevantes como o sector enerxético fósil, a dependencia enerxética, a transición xusta ou a electrificación da economía.

Balanzo enerxético 2020 (Diagrama Sankey)

Enerxía primaria

Enerxía final

Electricidade

Renovábeis eléctricas

Renovábeis térmicas

Cota de renovábeis no consumo de enerxía final

Industria enerxética fósil

Transición xusta

Dependencia enerxética

Electrificación da economía